"TỪ TÀI NGUYÊN CHIẾN LƯỢC VIỆT NAM ĐẾN VẬT LIỆU CÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU" – MASAN AGM 2019Vietnam Minerals to Global Materials Phim giới thiệu doanh nghiệp Masan Resource tại Đại hội cổ đông 2019, từ tài nguyên chiến lược Việt Nam đến vật liệu công nghiệp toàn cầu
#MASANRESOURCE
#igvgroup #corporateTV
IGV Group là công ty sản xuất Corporate video số 1 tại Việt Nam, ứng dụng mô hinh truyền thông, công nghệ truyền thông dẫn dắt mang lại sự công vượt trội cho thương hiệu
#IGVgroup #Sucanbanghoanhao #vicostone
Nhà sản xuất: IGV Group
Website: igvgroup.net
egm.vn
Facebook:
Youtube:

Nguồn: https://quanlychatthai.vn/

Xem thêm : https://quanlychatthai.vn/moi-truong-xanh/tai-nguyen/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*