Phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường | VTC1VTC1 | Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang giành được những thành tựu hết sức to lớn. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển kinh tế là nguy cơ về ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Do đó, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là mục tiêu quan trọng mà Đảng đề ra.

#vtc1 #vtcnow

Nguồn: https://quanlychatthai.vn/

Xem thêm : https://quanlychatthai.vn/moi-truong-xanh/tin-tuc-moi-truong/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*