Phạm Nhật Vượng đầu tư vào Mỹ hay tháo chạy khỏi Việt Nam?#Lsnguyenvandai
Cách mạng xóa bỏ độc tài CSVN bắt đầu từ đâu?
I/ Nhận thức:
1/ Mọi sự bất công, thống khổ mà các thế hệ người Việt Nam phải chịu trong gần 80 năm qua là do chế độ độc tài CSVN gây ra;
2/ Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN là giặc nội xâm của đất nước VN. Sự cai trị của giặc nội xâm cộng sản là phi nghĩa với đất nước và dân tộc tộc VN;
3/ Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN chỉ là một nhóm nhỏ, thiểu số gồm 200 Ủy viên trung ương của đảng CSVN;
4/ Không phải chỉ có hơn 90 triệu công dân VN mà ngay cả hơn 5,2 triệu đảng viên đảng CSVN cũng là nạn nhân và bị cai trị bởi Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN;
5/ Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN là cực kỳ hèn nhát và hèn yếu;
6/ Tầng lớp chóp bu độc tài CSVN là không thể sửa chữa được mà chỉ có thể bị xóa bỏ bằng một cuộc Cách mạng;
7/ Cuộc Cách mạng xóa bỏ tầng lớp chóp bu độc tài CSVN là chính nghĩa, mang tính tất yếu và khách quan phù hợp với xu thế phát triển của xã hội Việt Nam;
8/ Bất kỳ một cuộc Cách mạng nào cũng là sự nghiệp của Nhân dân, bởi vậy mỗi người Việt Nam ở trong hay ngoài nước đều cần nhận lấy trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như quyền lợi trong việc tham gia và đóng góp vào cuộc Cách mạng xóa bỏ tầng lớp chóp bu độc tài CSVN;
9/ Cuộc Cách mạng xóa bỏ tầng lớp chóp bu độc tài CSVN chắc chắn nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn từ bạn bè quốc tế;
10/ Cuộc Cách mạng xóa bỏ tầng lớp chóp bu độc tài CSVN nhất định thắng lợi!
II/ Hành động:
1/ Tất cả mọi người bắt đầu cùng nhau thành lập các nhóm kín, hội kín khắp nơi trên đất nước Việt Nam;
2/ Cùng nhau học hỏi, trao đổi phương pháp xây dựng nhóm, liên kết nhóm, phối hợp các nhóm, kỹ năng đấu tranh;
3/ Liên kết các nhóm kín, hội kín trong nước với nhau và với các tổ chức, đảng phái bên ngoài trên mạng xã hội cũng như trên thực tế;
4/ Xây dựng kịch bản cho cuộc Cách mạng và hậu Cách mạng;
5/ Chờ đợi thời cơ và cùng hành động.

Nguồn: https://quanlychatthai.vn/

Xem thêm : https://quanlychatthai.vn/moi-truong-xanh/tai-nguyen/

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*