Tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam
10/09/2014
Sáng ngày 10/9/2014, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo Tăng cường công tác quản lý CTNH tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở TN&MT, chuyên gia, các đơn vị hành nghề quản lý chất thải nguy hại (CTNH) các tỉnh/thành phố phía Nam.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết: Trong năm 2013, theo báo cáo quản lý CTNH của 35/63 tỉnh, lượng CTNH phát sinh trên phạm vi toàn quốc khoảng 800 nghìn tấn, trong khi đó lượng CTNH được thu gom, xử lý bởi các đơn vị hành nghề quản lý CTNH do Tổng cục Môi trường cấp phép chỉ khoảng 190 nghìn tấn (theo báo cáo quản lý CTNH của 39/55 đơn vị hành nghề quản lý CTNH). Như vậy, tình hình thu gom, xử lý mới chỉ đáp ứng được phần nhỏ lượng CTNH phát sinh. Ngoài ra, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, lượng phát sinh CTNH có xu hướng gia tăng lên và đang gây nhiều áp lực cho công tác quản lý CTNH…
 
Từ những bất cập nêu trên, năm 2014, Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường được Tổng cục Môi trường giao nhiệm vụ “Đánh giá tình hình quản lý CTNH và đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý CTNH tại Việt Nam”, tập trung triển khai các nội dung:
Phối hợp với các Sở TN&MT nhằm nắm bắt tình hình phát sinh và xử lý CTNH tại địa phương về giải đáp các khó khăn, vướng mắc, cũng như tiếp thu các ý kiến phản ánh về bất cập (nếu có) trong việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý CTNH để kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế.
 
Khảo sát thực tế tại các đơn vị hành nghề quản lý CTNH nhằm nắm bắt tình hình việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT nói chung và quản lý CTNH nói riêng, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị hành nghề quản lý CTNH thực hiện đúng các quy định về quản lý CTNH; Tổ chức hội thảo nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam.
 
Tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường đã trình bày báo cáo về tình hình quản lý CTNH tại Việt Nam hiện nay và Một số vấn đề thường gặp trong công tác quản lý CTNH; Đại diện Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương cũng trình bày bày báo cáo công tác quản lý CTNH tại địa phương.
 
Sau khi nghe các Báo cáo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về tình hình quản lý CTNH, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai, áp dụng các văn bản pháp quy nêu trên trong thực tế quản lý tại địa phương.
 
Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tập trung góp ý cho dự thảo số 02 Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu.Đây là một trong ba Nghị định hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014.
 
Theo đó, dự thảo số 02 Nghị định quy định về quản lý chất thải và phế liệu gồm 9 chương, 61 điều được xây dựng theo hướng tập trung hướng dẫnnhững nội dung trong Luật BVMT và một số nội dung khác phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về quản lý chất thải và phế liệu, bao gồm các quy định về quản lý chất thải thông thường, chất thải nguy hại; quản lý nước thải; quản lý và kiểm soát bụi, khí thải; quản lý phế liệu nhập khẩu và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định sẽ quy định chi tiết các thuật ngữ về chất thải, phế liệu, các nguyên tắc phân định, phân loại chất thải và quản lý chất thải tại Việt Nam…
 
Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ được bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải nói chung và CTNH nói riêng.
 

Toàn cảnh Hội thảo
Phạm Tuyên (Tạp chí Môi trường)
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009