Ứng dụng công nghệ xử lý chất thải y tế
11/05/2010

Xử lý chất thải y tế là một trong những vấn đề quan tâm của các bệnh viện quân đội hiện nay. Trong 5 năm qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động môi trường ở các bệnh viện và đầu tư xây dựng các công trình, mua sắm trang, thiết bị công nghệ xử lý chất thải y tế. Tuy nhiên, số lượng các công trình và công nghệ xử lý chất thải y tế được triển khai ứng dụng chưa nhiều, trong khi đó nhu cầu của các bệnh viện, cơ sở y tế của quân đội ngày càng cao. Điều đó khiến việc nghiên cứu, phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ xử lý chất thải y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường giữa các cơ quan, đơn vị ngày càng cấp thiết.

Các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu và các đơn vị đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tác động môi trường, lập nhiều dự án xây dựng công trình xử lý chất thải y tế và được Bộ Quốc phòng phê duyệt, đưa vào danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các Viện Quân y 110 (Quân khu 1), Viện Quân y 7 (Quân khu 3) và Viện Quân y 4 (Quân khu 4) đã triển khai các dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghệ xử lý chất thải y tế.

Viện Quân y 110 đã phối hợp với Công ty TNHH Thiên Phúc xây dựng lò đốt Mediburn để xử lý rác thải y tế với công suất 20kg chất thải sinh, bệnh phẩm cho mỗi lần đốt. Viện cũng đã phối hợp với Công ty Thái Sơn (Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga) xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ cho hệ thống xử lý rác thải, nước thải y tế với quy mô xử lý toàn bộ nước thải bệnh viện, công suất 150m3/ngày-đêm, nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn thải ra môi trường. Công ty Thái Sơn cũng đã xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bệnh viện với công suất 100m3/ngày-đêm tại Viện Quân y 87 (Tổng cục Hậu cần). Cục Quân y đầu tư xây dựng lò đốt chất thải rắn y tế Mediburn công suất đốt mỗi lần 20kg và lò đốt chất thải rắn y tế Model A200 CU công suất đốt mỗi lần 30kg cho các Viện Quân y 87, 105 và 354. Viện Quân y 4 được đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị công nghệ xử lý chất thải bệnh viện đạt công suất 30kg chất thải mỗi giờ do Công ty TNHH Thiên Phúc cung cấp thiết bị.

Sau khi đưa vào vận hành, các công trình công nghệ xử lý chất thải bệnh viện hoạt động tốt, có hiệu quả. Tuy nhiên, việc duy trì bảo dưỡng, kinh phí cho các hệ thống hoạt động đang là vấn đề khó khăn đối với các bệnh viện.

                                                                                                                                                              Nguồn: Quân đội nhân dân

Thành Đông
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009