Hải Phòng: Ứng dụng công nghệ khí sinh học xử lý chất thải
09/09/2009

 

Hải Phòng hiện có 653 trang trại chăn nuôi, trong đó có 315 trang trại chăn nuôi lơn, 297 trang trại chăn nuôi gia cầm, 41 trang trại chăn nuôi gia súc các loại và trên 8.000 gia trại. Toàn thành phố đã xây dựng được một số khu chăn nuôi tập trung như: Tú Sơn (huyện Kiến Thụy), Lai Xuân (huyện Thủy Nguyên), Khởi Nghĩa (huyện Tiên Lãng), Vân Sơn (huyện An Lão), Vĩnh An, Vĩnh Tiến, Việt Tiến (huyện Vĩnh Bảo)… góp phần phát triển nhanh tổng đàn gia súc, gia cầm của thành phố (6 tháng đầu năm tổng đàn gia cầm của thành phố ước tính 5,028 triệu con, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 502.721 con, tăng 1,99%)

Mặc dù thành phố đang phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, quy mô trang trại, gia trại. Tuy nhiên, do chưa hình thành nhiều khu chăn nuôi tập trung, phần lớn các trang trại chăn nuôi xen lẫn khu dân cư, nên tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, do chăn nuôi phát triển nhanh, lượng phân, chất thải ra môi trường tăng. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan, vốn trung ương và các địa phương đã hướng dẫn nông dân xây dựng công trình khí sinh học (hầm Bioga) xử lý chất thải chăn nuôi. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng 4.000 hầm bioga xử lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, tạo khí ga phục vụ cho việc đun nấu, thắp sáng, sưởi ấm vật nuôi; bã thải được làm phân bón cho cây trồng, làm thức ăn cho cá, nuôi giun quế…

Với mục đích phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung với quy mô lớn, trong những năm tới, số trang trại ngày càng gia tăng, lượng chất thải cũng lớn. Cho nên, để đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững gắn với việc bảo vệ môi trường, ngành nông nghiệp cần phối hợp với các địa phương quy hoạch phát triển các khu chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư…

Qua đó, thực hiện tốt dự án khí sinh học do Hà Lan tài trợ giai đoạn 2007 - 2011, nhằm xây dựng các hầm bioga có dung tích phù hợp với sự phát triển chăn nuôi của thành phố.

(Sở KH&CN Hải Phòng)

tchdkh.org.vn
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009