Thu khí gas từ rác thải ở TP.HCM
09/09/2009

Mô hình này là kết quả của sự kết hợp quá trình nhiệt phân và khí hóa một số loại chất thải.

Tác giả của mô hình này là TS Nguyễn Quốc Bình, Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường TPHCM cho biết.

Mô hình khí hóa (Ảnh do TS Bình cung cấp)

Nghiên cứu thực nghiệm công nghệ nhiệt phân và khí hóa từ rác sinh hoạt và trấu ở nhiệt độ từ khoảng 750-1200oC trên thiết bị kiểu tầng cố định cho thấy: nhiệt trị (Q) thu được từ quá trình khí hóa rác gần tương đương so với nhiệt trị của khí hóa than mà một số công ty xử lý rác thải đang triển khai (khoảng 1300 Kcal/ NM3).

Theo TS Bình, so với lò đốt rác thải theo phương pháp cũ phải cung cấp dầu DO (dầu chạy máy) và điện trong suốt cả quá trình, lò đốt bằng công nghệ nhiệt phân và khí hóa chỉ cần cung cấp dầu DO thời gian ban đầu. Còn trong quá trình xử lý, khí gas tự phát sinh chính là nguồn cung cấp nhiên liệu cho cả quá trình.

Qua khảo sát, tại TPHCM, chất thải sinh hoạt lên tới 6000-6500 tấn/ ngày (2008), phương pháp xử lý phổ biến vẫn là chôn lấp.

Bên cạnh chất thải sinh hoạt, ở VN, chất thải nông nghiệp ngày càng nhiều, khoảng 30 triệu tấn/năm. 

Nhiệt phân là quá trình phân hủy chất thải ở nhiệt độ cao (thường dưới 650oC)trong điều kiện thiếu oxy hoặc không có oxy.

Khí hóa là quá trình phân hủy các chất ở nhiệt độ và áp suất cao (thường trên 800oC) với tác nhân khí hóa là không khí hoặc oxy nguyên chất, có thể sử dụng sự tham gia của hơi nước.

  •  Phan Tú
bee.net.vn
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009