Nước thải đô thị cần được xử lý khoa học
22/06/2009

UBND thành phố Hà Nội đang xem xét các phương án thoát nước bẩn trên cơ sở làm trong sạch các dòng sông thoát nước chính: Tô Lịch, Lừ, Sét, Kim Ngưu và các hồ điều hòa.

Nạo vét chất thải trên dòng sông Tô Lịch

Cương quyết làm đường công vụ hai bên sông, xây dựng hệ thống cống bao dọc sông thu gom nước thải về từng trạm xử lý trước khi đổ vào sông thoát nước chính. Đương nhiên để làm được việc này đòi hỏi chi phí lớn và phải có thời gian, và nên đi theo các yêu cầu sau:

1. Cần công bố công khai, minh bạch quy hoạch thoát nước theo hai dòng: thoát nước mặt (nước mưa, còn gọi là nước sạch) và thoát nước bẩn (nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất). Lộ trình thực hiện, từng giai đoạn để nhân dân giám sát (theo quy định mới).

2. Nước thải sinh hoạt và sản xuất cần được xử lý từng đoạn. Không để nước chảy khắp thành phố làm tăng độ ô nhiễm.

Những cơ sở sản xuất nhỏ có thể tập trung nước thải vào một trạm xử lý, nước thải ô nhiễm nhiều phải có trạm xử lý riêng. (ngành môi trường sẽ quy định cụ thể). Chưa xử lý không được phép thoát ra các sông cũng như các hồ điều hòa.

3. Ngành sản xuất các loại bột giặt dùng nhiều hóa chất có tác dụng làm trắng, làm sạch quần áo nhanh, nhưng đồng thời thải ra các chất độc hại rất lớn, đưa vào nước thải sinh hoạt do thành phố phải xử lý. Điều này không hợp lý vì các cơ sở sản xuất khác phải xử lý chất thải, còn họ thì không.

4. Để giảm độ ô nhiễm của nước thải sinh hoạt và giảm bớt khối lượng xây dựng các trạm xử lý nên có biện pháp làm sạch tại nguồn sinh ra nước thải. Các nhà vệ sinh tự hoại hiện nay thường chỉ xây theo kiểu hai công đoạn: chứa và lắng rồi thoát nước vào cống chung. Bể xí hai ngăn là do ta “cải tiến” từ mấy chục năm nay. trước đây thường xây ba ngăn: chứa, lắng, lọc. Qua ngăn lọc, nước thải đã sạch nhiều.

5. Các khu đô thị mới, cần có quy định quy mô bao nhiêu là phải có trạm xử lý nước thải sinh hoạt. Không thể như hiện nay, tất cả đổ vào cống. Đô thị xanh sạch không chỉ là kêu gọi mà phải giải quyết trên cơ sở khoa học, kỹ thuật đô thị.

KTS Ngô Huy Giao

www.anninhthudo.vn
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009