Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý môi trường
22/06/2009

Các hoạt động tăng gia sản xuất, chế biến lương thực-thực phẩm, điều trị y tế, bảo quản vật tư chuyên ngành… phát sinh nguồn chất thải lớn, nhiều loại độc hại, khó phân hủy, dễ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, nghiên cứu xử lý các nguồn ô nhiễm do các hoạt động của ngành hậu cần gây ra, xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường là vấn đề cấp thiết. Viện Nghiên cứu Khoa học hậu cần quân sự (Học viện Hậu cần) đã tích cực nghiên cứu xử lý nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, có nhiều đề tài thành công, tạo sản phẩm đưa vào ứng dụng xử lý môi trường tạo hiệu quả cao.

Xử lý rác thải bằng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu thứ cấp.

Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất các chế phẩm vi sinh xử lý rác thải, mùi hôi của khu vực chăn nuôi, xử lý nước sinh hoạt cho bộ đội. Viện đã khảo sát, nghiên cứu các chế phẩm sinh học dùng để xử lý môi trường có trên thị trường nước ta, phân tích những ưu điểm, nhược điểm để lựa chọn chế phẩm sinh học sử dụng phù hợp trong quân đội. Công trình nghiên cứu sử dụng chế phẩm ISLEM để khử mùi hôi chuồng trại chăn nuôi và sản xuất chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu thứ cấp để xử lý rác thải đã tạo được quy trình công nghệ, sản phẩm cụ thể áp dụng cho đơn vị. Chế phẩm ISLEM đạt trình độ tiên tiến và có tốc độ hoạt tác nhanh, giá thành phù hợp, không gây ô nhiễm thứ cấp. Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu thứ cấp dùng để xử lý rác thải có hai dạng bột và dung dịch. Các chế phẩm này sử dụng các chủng vi sinh vật hữu hiệu như vi khuẩn quang hợp, lactic, xạ khuẩn, nấm men, nấm sợi… Chỉ với một lượng nhỏ, khoảng 500g chế phẩm dạng bột và 350ml chế phẩm dạng dung dịch pha với 50 lít nước đã xử lý hiệu quả một m3 rác thải. Giá trị kinh tế đạt mỗi năm bằng phương pháp dùng chế phẩm vi sinh hữu hiệu thứ cấp áp dụng cho một đơn vị cấp trung đoàn tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng.

Viện đã xây dựng quy trình xử lý rác thải bằng chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu thứ cấp và áp dụng trong mô hình xử lý môi trường tại các đơn vị cấp trung đoàn và tương đương. Việc xử lý triệt để rác thải và khử mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, khu tăng gia sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp trong quân đội.

Bài và ảnh: THÀNH ĐÔNG

www.qdnd.vn
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009