Long An: “Bối rối” với rác thải y tế
10/03/2009

Bác sĩ Lê Thanh Liêm - giám đốc Sở Y tế Long An - cho biết hiện nay rác thải y tế có thể tái sử dụng như vỏ chai dịch truyền, dây truyền dịch, lọ thủy tinh... đang chất đầy nhà kho của các bệnh viện trong tỉnh mà không biết xử lý thế nào.

Theo quy định của Bộ Y tế, những loại rác thải này không phải xử lý mà có thể bán cho các cơ sở tái chế đảm bảo các điều kiện chống nhiễm khuẩn. Tuy nhiên toàn tỉnh Long An chưa có cơ sở nào được ngành tài nguyên - môi trường cấp phép đủ điều kiện thu mua, tái chế loại rác thải này.

Theo bác sĩ Võ Công Luận - giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, do số lượng vỏ chai dịch truyền tại bệnh viện quá lớn, nhà kho không còn chỗ chứa nên thời gian qua phải chọn biện pháp đốt một phần. Sau khi đốt xong phải lấy xỉ than cất giữ vào kho chờ Sở Tài nguyên - môi trường hướng dẫn xử lý tiếp.

Hiện Sở Y tế Long An đang liên hệ bán số rác thải y tế này cho các doanh nghiệp tái chế có đủ điều kiện ở TP.HCM để giải phóng kho. Cách làm này cũng gặp khó là phương tiện vận chuyển rác thải y tế liên tỉnh phải được Bộ Tài nguyên - môi trường cấp phép!

V.TR.

tuoitre.com.vn
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009