Chất thải rắn ngày càng tăng
09/02/2009

Theo thống kê, tổng lượng chất thải rắn phát sinh của Hà Nội khoảng 2.600 đến 2.700 tấn/ngày, trong khu vực nội thành con số này còn cao hơn (3.000 tấn/ngày). Trong khi việc thu gom chất thải rắn còn gặp khó khăn, thì lượng chất thải rắn ngày càng tăng...

Hiện tại ô nhiễm môi trường do chất thải rắn gây ra đã đến mức báo động, các chất độc hại như nylon, cao su, kim loại, thủy tinh... khó phân hủy trong chất thải rắn ngày càng nhiều.

Chất thải rắn đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng, nghiêm trọng nhất là các khu vực làng nghề, gần khu công nghiệp, bãi chôn lấp chất thải... Nếu các chất thải rắn không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước và sức khỏe con người.

Bãi chất thải nguy hại tồn tại nhiều năm nay ở xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Hiện chất thải nguy hại mỗi ngày một nhiều hơn.

Theo đánh giá của chuyên gia y tế, nhiều bệnh như đau mắt, bệnh đường hô hấp, bệnh ngoài da, tiêu chảy, dịch tả, thương hàn… đều do chất thải rắn gây ra.

Để hạn chế sự ảnh hưởng của chất thải rắn đối với sức khỏe của cộng đồng, Sở Tài  nguyên và Môi  trường nên tập trung kiểm tra các doanh nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao như các nhà máy giấy, nhà máy bia, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng liên quan đến hóa chất... Đồng thời có biện pháp xử lý đối với các chất thải nguy hại.

Bên cạnh đó, chính quyền các cấp phối hợp với cơ quan chức năng phát huy vai trò, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu phát sinh các chất thải rắn và phân loại, xử lý chất thải rắn đúng quy định.

Phú Hà 

ANTD
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009