Thí điểm xây dựng 4 nhà máy xử lý rác
05/02/2009

Bộ Xây dựng cho biết, sẽ đầu tư xây dựng thí điểm 4 nhà máy xử lý rác thải áp dụng công

Hệ thống xử lý rác thải tại khu xử lý rác thái Nam Sơn (Sóc Sơn). Ảnh: Nhật Nam

nghệ trong nước, gồm 2 nhà máy ở miền Bắc, 2 ở miền Nam. Các tỉnh đặt nhà máy được lựa chọn theo tiêu chí, có lượng rác thải lớn, mức độ ô nhiễm nghiêm trọng, khó khăn về địa điểm chôn lấp chất thải, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...

 
Hiện nay, mới có 2 nhà máy xử lý rác công nghệ trong nước được đầu tư với công suất 150-200 tấn/ngày, trong khi đó lượng rác thải phát sinh toàn quốc khoảng 15 triệu tấn/năm. Với hơn 700 đô thị từ loại 5 trở lên, cả nước cần 60 nhà máy xử lý rác thải đầu tư trong 5 năm tới.
 
Gia Ly
hanoimoi online
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009