Thu năng lượng từ rác
12/11/2008

    Đề tài “Nghiên cứu phát triển công nghệ tái sinh năng lượng rác thải đô thị TPHCM bằng các mô hình thiết bị phản ứng sinh học quy mô pilot” của TS Trần Minh Chí, Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường vừa được báo cáo nghiệm thu tại Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM.

 Theo tác giả, cho đến nay, các dây chuyền công nghệ hiện đại chỉ có công đoạn sản xuất phân compost và tận dụng một số vật liệu tái chế hay chế tạo viên đốt. Từ thực tế đó, TS Chí đề xuất dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng. Các thành phần hữu cơ trong chất thải rắn sinh hoạt sẽ được đưa vào các thiết bị ủ kỵ khí, sau đó mới ủ compost và đi qua các công đoạn khác. Ngoài ra, còn có công đoạn thiêu đốt và thu hồi nhiệt và xử lý khí biogas, phát điện.

Th.Lê

NLĐ
Tổng cục Môi trường giữ toàn bộ bản quyền
Vietnam Envrironement Administration - All Rights Reserved 2008-2009